Τρίτη, Φεβρουαρίου 05, 2008

Altered Books

Μεταλλαγμένα Βιβλία

Τhe Idea

"Cut the bindings off of books found at a used book store. Find poems in the pages by the process of obliteration. Put pages in the mail and send them all around the world. Lather, rinse, repeat."

Δεν υπάρχουν σχόλια: