Τετάρτη, Ιανουαρίου 20, 2010

Διονύσιος Σολωμός

Ένα βίντεο για τον Διονύσιο Σολωμό από την ΝΕΤ, διάρκειας 45 λεπτών. Το βίντεο μπορείτε να το κατεβάσετε αν πατήσετε τον σύνδεσμο google video κάτω δεξιά. Είναι σε μορφή avi.

Τρίτη, Ιανουαρίου 19, 2010

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης Μέρος 2-Εκπ/κό παιχνίδι "Η Ζωφόρος του Παρθενώνα"

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα
Μέσα από την εφαρμογή αυτή που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και το ΕΚΤ παρουσιάζεται σε ψηφιακή μορφή η Ζωφόρος του Παρθενώνα, μια συνεχής ζώνη από ανάγλυφες παραστάσεις, που περιέτρεχε το πάνω μέρος του σηκού, του κυρίως ναού, μέσα από την εσωτερική κιονοστοιχεία του.
Εξαιρετική παρουσίαση που δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν με τρόπο διασκεδαστικό τον Παρθενώνα, τις ανάγλυφες παραστάσεις της ζωφόρου καθώς και άλλα στοιχεία για την πομπή των Παναθηναίων και τέλος να παίξουν χρωματίζοντας τις παραστάσεις ή κάνοντας τους συντηρητές.

Σάββατο, Ιανουαρίου 16, 2010

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Γεμάτο θησαυρούς για τον εκπαιδευτικό είναι το site της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

 Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα μνημεία της Ακρόπολης (Παρθενώνας, Ερέχθειο, κλπ) φωτογραφίες, λεπτομέρειες για την αναστήλωση και συντήρησή τους.

 Επίσης η Υπηρεσία οργανώνει ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για μαθητές, σεμινάρια για καθηγητές. Αντιγράφω από το site περισσότερες πληροφορίες:


H τέχνη και η αρχιτεκτονική της αθηναϊκής Aκρόπολης περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη των περισσοτέρων σχολείων σε όλον τον κόσμο. Tο ενδιαφέρον εκπαιδευτικών, μαθητών αλλά και του ευρύτερου κοινού καθώς και η πεποίθηση ότι η καλύτερη μορφή συντήρησης είναι η προληπτική συντήρηση, η οποία αρχίζει μέσα από την εκπαίδευση, ώθησαν την Eπιτροπή Συντηρήσεως Mνημείων Aκροπόλεως (EΣMA) σε συνεργασία με την A' Eφορεία Προϊστορικών και Kλασικών Aρχαιοτήτων (A'EΠKA) να ξεκινήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ήδη από το 1987.

Σήμερα ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) σε συνεργασία με την A' EΠKA, αφενός παρέχει στοιχεία για τις δραστηριότητες της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ στο πνεύμα της σύγχρονης διεθνούς πρακτικής πληροφόρησης των πολιτών για τα μεγάλα δημόσια έργα κι αφετέρου διευκολύνει την επαφή των μαθητών με την τέχνη και την αρχιτεκτονική της κλασικής αρχαιότητας, καθώς και με τα μεγάλα έργα συντήρησης και αναστήλωσης που πραγματοποιούνται στον Ιερό Βράχο.Ειδικότερα ο Τομέας:
Α. Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες και ειδικότερα για σχολικές τάξεις - περίπου 25 μαθητών η καθεμία - με θέμα την Ακρόπολη και τα μνημεία της.
Β. Διεξάγει σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές με στόχο την επιμόρφωση τους σε θέματα κλασικής αρχιτεκτονικής και τέχνης καθώς και σε θέματα αναστήλωσης κλασικών μνημείων.
Γ. Παράγει εκπαιδευτικό υλικό, ειδικές εκδόσεις και μουσειοσκευές σχετικά με την κλασική τέχνη και αρχιτεκτονική καθώς και με τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη, το οποίο δανείζει ή παρέχει μόνιμα σε σχολεία.
Δ. Οργανώνει ειδικά συνέδρια για εκπαιδευτικούς με γενικό θέμα: «Εκπαιδευτικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη» και εκδίδει τα πρακτικά τους.
Ε. Σχεδιάζει εκθέσεις σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό των έργων και άλλους φορείς.
ΣΤ. Δημιουργεί ενότητες μαθημάτων για την Aκρόπολη και την αναστήλωση των μνημείων της μέσω διαδικτύου (E- Learning). Στόχο αποτελεί η σταδιακή ψηφιοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδόσεων ώστε να επιτευχθεί εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων και μεγιστοποίηση του αριθμού των αποδεκτών.

Κατάλογος εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Αφιερώματα
  • Μια μέρα στην Ακρόπολη αναστηλώνοντας τα μνημεία
  • Mια μέρα στο Kέντρο Mελετών της Aκρόπολης
  • Mια μέρα κτίζοντας αρχαίους ναούς
  • Mια μέρα στα Παναθήναια μέσα από τη Zωφόρο του Παρθενώνα
  • Mια μέρα στην Aκρόπολη με τα κείμενα του Πλούταρχου και του Παυσανία
  • Mια μέρα στην Aκρόπολη αναζητώντας τη θεά Aθηνά
  • Πάμε στον Περίπατο της Aκρόπολης
Τακτικά Προγράμματα
  • Μια μέρα με τη Zωφόρο του Παρθενώνα
  • Mια μέρα αναζητώντας τους θεούς του Oλύμπου στη Zωφόρο του Παρθενώνα
  • Πάμε στην Aκρόπολη
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές της Δ΄, Ε΄ Δημοτικού και της Α΄ Γυμνασίου, καθώς η θεματική ενότητα της Ακρόπολης εντάσσεται στη διδακτέα ύλη τους. Η επίσκεψη οργανώνεται με βάση κάποιο συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα και καθορίζεται από την ηλικία και τις γνώσεις των παιδιών. H επιλογή των σχολείων με τα οποία συνεργάζεται ο Tομέας, γίνεται με βάση το ενδιαφέρον των ίδιων των εκπαιδευτικών και τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας της αίτησης των σχολείων.

Mέσα στα χρόνια εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν προγράμματα σχετικά με την Aκρόπολη και τα μνημεία της, τον αρχαίο Περίπατο της Aκρόπολης, την τοπογραφία του Iερού Bράχου μέσα από τα κείμενα του Πλουτάρχου και του Παυσανία καθώς επίσης και μέσα από τη λατρεία της θεάς Aθηνάς, τη ζωφόρο του Παρθενώνα, την κατασκευή των αρχαίων ναών και την αναστήλωση των αρχαίων μνημείων. Ορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα αρχικά πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές σε μεγάλη κλίμακα ως ειδικά αφιερώματα και από τότε επαναλαμβάνονται ως επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς. Παράλληλα γίνονται προγράμματα σε καθημερινή βάση, τα τακτικά, καθώς και άλλα που συνδυάζονται με περιοδικές εκθέσεις, τα έκτακτα.
Στο τέλος της περιγραφής κάθε προγράμματος, μπορείτε να βρείτε το έντυπο που το συνοδεύει σε μορφή pdf.